Postępowanie na zakup samochodu specjalnego

ul. 1 Maja 23
26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie

+48 512 850 768
biuro@i-fenix.pl

HOT-INFO

FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól informuje, że prowadzi postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę samochodu specjalnego.

Opis

Część 1. Zakup specjalistycznego samochodu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia samochód serwis mobilny. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 14  dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie publikacji ogłoszenia. Zamawiający zastrzega możliwość wyjaśnienia treści ofert złożonych w postępowaniu. W przypadku pytań do niniejszego postępowania pytania można kierować mailowo na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty należy składać w formie: - oryginały wraz z załącznikami osobiście w siedzibie zamawiającego - scany oferty wraz z załącznikami na skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierskiego na adres siedziby zamawiającego. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty do zamawiającego. Zamawiający nie ponosi kosztu przygotowania i dostarczenia oferty. 

Okres gwarancji

24 m-ce

Kody CPV

34114000-9 Pojazdy specjalne

Szczegóły znajdują się w załączniku.

→ Specyfikacja samochodu

→ Formularz ofertowy

 

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AUTODIAG” Marek Juszczak, 

Milanowska Wólka 63, 26-006 Nowa Słupia 

 

 

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków UE w Ramach Działania 2.5 WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS do 200 000,00 PLN z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020