Rozeznanie rynku - wykonanie zagospodarowania terenu

ul. 1 Maja 23
26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie

+48 512 850 768
biuro@i-fenix.pl

HOT-INFO

FENIX BHP i PPOŻ Renata Stachowicz-Sokól informuje, że prowadzi rozeznanie w trybie zapytania o cenę na wykonanie zagospodarowania terenu przedsiębiorstwa.

Szczegóły rozeznania znajdują się w załączniku.

→ Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

 

 

→ Wykaz złożonych ofert

→ Zawiadomienie o wynikach

 

 

 

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków UE w Ramach Działania 2.5 WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS do 200 000,00 PLN z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020